Thông báo việc học online khối 10 và 11

BGH nhà trường thông báo đến các em học sinh khối lớp 10 và lớp 11 như sau:

Bắt đầu học online từ Thứ 2 ngày 20/9/2021 trên hệ thống lms.

Yêu cầu các học sinh liên hệ với GVCN của các em (số điện thoại GVCN có trong danh sách lớp) để xin tên đăng nhập và mật khẩu cá nhân của từng em để tham gia học online.