Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học nhằm đạt một số tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia của trường THPT Tân Hiệp.

Trường THPT Tân Hiệp tỉnh Kiên Giang là ngôi trường có bề dày thành tích trong hoạt động giáo dục toàn diện. Trường đã tạo được uy tín, niềm tin lớn đối với nhân dân huyện nhà, tỉnh nhà và ngành Giáo dục Kiên Giang. Những năm gần đây nhà..Đọc thêm

Đề thi chọn HSGQG 2019

Năm 2019:  13/01/2019 https://sites.google.com/a/kiengiang.edu.vn/phongktkd/Home/de-thi-hoc-sinh-gioi-lop-9-lop-12-cac-nam/bo_de_hsg_qg_2019%20%2813.01.2019%29.rar?attredirects=0&d=1  14/01/2019 https://sites.google.com/a/kiengiang.edu.vn/phongktkd/Home/de-thi-hoc-sinh-gioi-lop-9-lop-12-cac-nam/bo_de_hsg_qg_2019%20%2814.01.2019%29.rar?attredirects=0&d=1  15/01/2019 https://sites.google.com/a/kiengiang.edu.vn/phongktkd/Home/de-thi-hoc-sinh-gioi-lop-9-lop-12-cac-nam/bo_de_hsg_qg_2019%20%2815.01.2019%29.rar?attredirects=0&d=1