Thông báo nhận phiếu dự thi TNTHPTQG và CĐĐH của thí sinh tự do năm 2024

Nhận phiếu tại bộ phận một cửa – gặp cô Hiền từ ngày 15/6/2024.