Thông báo

Do tình hình diễn biến của dịch bệnh còn khá phức tạp, Sở đã chỉ đạo các trường THPT có kế hoạch năm học 2021-2022 làm việc phù hợp với tình hình của địa phương và của trường.

Nay BGH nhà trường đề nghị:

+ Quý Thầy Cô GVCN tạo nhóm Zalo của lớp mình phụ trách.

+ Học sinh điện thoại và kết nối nhóm zalo của GVCN, nếu học sinh nào không tham gia vào nhóm GVCN sẽ xóa tên trong danh sách lớp.

Nhà trường sẽ thông báo cho GVCN những việc đầu năm học trong thời gian sắp tới!