Thông báo về kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022.

Do tình hình dịch bệnh phức tạp nhà trường chỉ thông báo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 trên website nhà trường:

Tại địa chỉ: http://thpttanhiep.net/tuyensinh/

Những thí sinh không có tên trên hệ thống đến văn phòng nhà trường nhận bảng điểm.