Thời gian biểu học buổi chiều có thay đổi từ ngày 30/10/2017.

THỜI GIAN BIỂU BUỔI SÁNG Chuông báo 6h 55’ TIẾT 1         từ 7h đến 7h 45’ TIẾT 2         từ 7h 50’ đến 8h 35’ Ra chơi ( 20 phút ) TIẾT 3         từ 8h 55’ đến 9h 40’ TIẾT 4         từ 9h 45’ đến 10h 30’ TIẾT 5         từ 10h… <Đọc tiếp>“Thời gian biểu học buổi chiều có thay đổi từ ngày 30/10/2017.”

Một số phiếu trả lời trắc nghiệm tô sai qui định

Trong đợt kiểm tra tập trung lần 1 rất nhiều em tô sai phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi chấm điểm mất rất nhiều thời gian để xử lý. Có thể sẽ mất điểm không đáng có cho các em. Sau đây chúng tôi đăng một số phiếu sai để… <Đọc tiếp>“Một số phiếu trả lời trắc nghiệm tô sai qui định”