Một số phiếu trả lời trắc nghiệm tô sai qui định

Trong đợt kiểm tra tập trung lần 1 rất nhiều em tô sai phiếu trả lời trắc nghiệm. Khi chấm điểm mất rất nhiều thời gian để xử lý. Có thể sẽ mất điểm không đáng có cho các em. Sau đây chúng tôi đăng một số phiếu sai để… <Đọc tiếp>“Một số phiếu trả lời trắc nghiệm tô sai qui định”