Thời gian biểu học buổi chiều có thay đổi từ ngày 30/10/2017.

THỜI GIAN BIỂU

BUỔI SÁNG

 • Chuông báo 6h 55’
 • TIẾT 1         từ 7h đến 7h 45’
 • TIẾT 2         từ 7h 50’ đến 8h 35’
 • Ra chơi ( 20 phút )
 • TIẾT 3         từ 8h 55’ đến 9h 40’
 • TIẾT 4         từ 9h 45’ đến 10h 30’
 • TIẾT 5         từ 10h 35’đến 11h 20’

BUỔI CHIỀU

( Chuyển tiết từ tiết 1 sang tiết 2, từ 3 sang 4 chỉ 1 tiếng chuông báo)

 • TIẾT 1         từ 13h 50’ đến 14h 35’
 • TIẾT 2         từ 14h 35’ đến 15h 20’
 • Ra chơi ( 20 phút )
 • TIẾT 3         từ 15h 40’ đến 16h 25’
 • TIẾT 4         từ 16h 25’ đến 17h 10’