Bài học về thiết kế Web qua thất bại của Yahoo! và Google

Bài học về lạm dụng thiết kế: Yahoo Với lưu lượng truy cập trên 90 triệu lượt mỗi tháng tại Mỹ, không thể phủ nhận mức độ phổ biến rộng rãi của Yahoo đến cư dân Mỹ, đặc biệt là những người nội trợ. Thế nhưng một lần nữa vấn… <Đọc tiếp>“Bài học về thiết kế Web qua thất bại của Yahoo! và Google”